Do rogha maidir le fianáin a úsáid ar an láithreán gréasáin seo.

Trí úsáid an láithreáin seo, aontaíonn tú le húsáid ár bhfianán.

Is féidir leat tuilleadh eolais a fháil faoin úsáid a bhainimid as fianáin ag Polasaí FianáinBainistigh do Roghanna anois.

site-logo ESIF IRISH ESF Irish
background image

ga - EU Regulations 2007-2013

   Council Reg No. 1298/2013 - amending 1083 of 2006

      Council Reg No. 1297/2013 - amending 1083 of 2006

 1. Council Regulation (EC) No 1311/2011 of the European Parliament and of the council of 13 December 2011 amending Council Regulation (EC) No 1083/2006 as regards certain provisions relating to financial management for certain Member States experiencing or threatened with serious difficulties with respect to their financial stability
 2. Commission Regulation (EU) No. 832/2010 of 17 September 2010 amending Regulation (EC) No. 1828/ 2006 setting out rules for the implementation of Council Regulation (EC) No. 1083/2006 laying down general provisions on the European Regional Development Fund and the Cohesion Fund and of Regulation (EC) No. 1080/2006 of the European Parliament and of the Council of the European Regional Development Fund.
 3. Council Regulation (EC) No 539/2010 of the European Parliament and of the Council of 16 June 2010 amending Council Regulation (EC) No 1083/2006 laying down general provisions on the European Regional Development Fund, the European Social Fund and the Cohesion Fund as regards simplification of certain requirements and as regards certain provisions relating to financial management
 4. Commission Regulation (EC) No 846/2009 of 1 September 2009 amending Regulation (EC) 1828/2006 setting out rules for the implementation of Council Regulation (EC) 1083/2006 laying down general provisions on the European Regional Development Fund, the European Social Fund and the Cohesion Fund and of Regulation (EC) No 1080/2006 of the European Parliament and of the Council on the European Regional Development Fund.
 5. Council Regulation (EC) No 396/2009 of the European Parliament and of the Council of 6 May 2009 amending Regulation (EC) No 1081/2006 on the European Social Fund to extend the types of costs eligible for contribution from the ESF
 6. Council Regulation (EC) No 397/2009 of the European Parliament and of the Council of 6 May 2009 amending Regulation (EC) No 1080/2006 on the European Regional Development Fund as regards the eligibility of energy efficiency and renewable energy investments in housing
 7. Council Regulation (EC) No 284/2009 of 7 April 2009 amending Regulation (EC)  No 1083/2006 laying down general provisions on the European Regional Development, the European Social Fund and the Cohesion Fund concerning certain provisions relating to financial management. 
 8. Council Regulation (EC) No 1341/2008 of 18 December 2008 amending Regulation (EC) No 1083/2006 laying down general provisions on the European Regional  Development Fund, the European Social Fund and the Cohesion Fund, is respect of certain revenue-generating projects.
 9. Council Regulation (EC) No 1341/2008 of the 18 December 2008 amending Regulation (EC) No 1082/2006 laying down general provisions on the European Regional Development Fund, the European Social Fund and the Cohesion Fund, in respect of certain Revenue-generating projects.
 10. Council Regulation (EC) No 1080/2006 of 5th July 2006 on the European Regional Development Fund and repealing Regulation (EC) No 1783/1999
 11. Commission Regulation (EC) No 1828/2006 of 8th December 2006 setting out rules for the implemenation of Commission Regulation No 1083/2006 laying down general provisions on the European Regional Development Fund, the European Social Fund,and the Cohesion Fund and of Regulation (EC) no 1080/2006 of the European Parliament and of the Council on the European Regional Development fund.
 12. Council Regulation (EC) No 1081/2006 of the European Parliament and of 5th July 2006 on the European Social Fund and repealing Regulation (EC) no 1784/1999
 13. Council Regulation (EC) No 1082/2006 of the European Parliament and of the Council of 5 July 2006 on a European grouping of territorial cooperation (EGTC)
 14. Council Regulation (EC) No 1083/2006 of 11th July 2006 laying down general provisions on the European regional Development social fund and the Cohesion Fund and repealing Regulation (EC) No 1260/1999.
 15. Council Regulation (EC, Euratom) No 1995/2006 amending Regulation (EC, Euratom 1605/2002 on the Financial Regulation applicable to the general budget of the European Communities.
 16. Corrigendum to Council Regulation (EC) No 1083/2006 of 11 July 2006 laying down general provision on the Euopean Regional Development Fund, the Rueopean Social Fund and the Cohesion Fund and repealing Regulation (EC) No 1260/1999.
 17. Corrigendum to Commission Regulation (EC) No 1828/2006 of 8th December 2006 setting out rules for the implementation of Council Regulation (EC) No 1083/2006 laying down general provision on the European Regional Development Fund, the European Social Fund and the Cohesion Fund and of Regulation (EC) No 1080/2006 of the European Parliament and of the Council on the European Regional Development Fund.
 18. Council Regulation (EC, Euratom ) No 1605/2002 on the financial Regulation applicable to the general budget of the European Communities.
 19. Council Regulation (EC,Euaratom) No 1605/2002 of 25th June 2002 on the Financial Regulation applicable to the general budget of the European Communities.
 20. Commission Regulation (EC, Euratom) No 2342/2002 of 23rd December 2002 laying down detailed rules for the implementation of Council Regulation (EC, Euratom) No 1605/2002 on the Financial Regulation applicable to the general budget of the European Communities

Déan teagmáil Linn

Aonad Beartais agus Oibríochtaí CSE
An Roinn Oideachais agus Scileanna
Bloc 1, Urlár 3
Sráid Mhaoilbhríde
Baile Átha Cliath 1
D01 RC96
Fón: 01 889 2003
Ríomhphost: peil@education.gov.ie 
Facs: 01 889 2040

Naisc

Government of Ireland Logo