Do rogha maidir le fianáin a úsáid ar an láithreán gréasáin seo.

Trí úsáid an láithreáin seo, aontaíonn tú le húsáid ár bhfianán.

Is féidir leat tuilleadh eolais a fháil faoin úsáid a bhainimid as fianáin ag Polasaí FianáinBainistigh do Roghanna anois.

site-logo ESIF IRISH ESF Irish
background image

ga - Overview

The EU Regulations outline the ESF objectives as being improving employment opportunities, strengthen social inclusion, fight poverty, promote education, skills and life-long learning and develop active, comprehensive and sustainable inclusion policies and thereby contribute to economic, social and territorial cohesion.

The Common Provisions Regulation (EU) No 1303/2013 of the European Parliament and of the Council establishes the framework for action by the European Social Fund (ESF), the European Regional Development Fund (ERDF), the Cohesion Fund, the European Agricultural Fund for Rural Development and the European Maritime and Fisheries Fund. The European Social Fund Regulation (EU) No 1304/2013 is the ESF regulation which outlines, the thematic objectives, the principles and the rules concerning programming, monitoring and evaluation, management and control.

 

Déan teagmáil Linn

Aonad Beartais agus Oibríochtaí CSE
An Roinn Oideachais agus Scileanna
Bloc 1, Urlár 3
Sráid Mhaoilbhríde
Baile Átha Cliath 1
D01 RC96
Fón: 01 889 2003
Ríomhphost: peil@education.gov.ie 
Facs: 01 889 2040

Naisc

Government of Ireland Logo