Do rogha maidir le fianáin a úsáid ar an láithreán gréasáin seo.

Trí úsáid an láithreáin seo, aontaíonn tú le húsáid ár bhfianán.

Is féidir leat tuilleadh eolais a fháil faoin úsáid a bhainimid as fianáin ag Polasaí FianáinBainistigh do Roghanna anois.

site-logo ESIF IRISH ESF Irish
background image

Ógtheagmháil

Ógtheagmháil

Peter Morrissey Youthreach

Peter Morrissey, sa phictiúr thuas, agus é páirteach i gClár Scileanna Curachóireachta ag Ógtheagmháil na Ceapaí.


Is iad BOO Thiobraid Árainn, Pairtnéireacht Spóirt Thiobraid Árainn, Pure Adventure Ltd., agus Ógtheagmháil na Ceapaí a chruthaigh an cúrsa seo. Is éard a bhí i gceist leis an gclár ná Comhchuid na Scileanna Curachóireachta ag Leibhéal 4 a sholáthar, Teastas Scileanna Curachóireachta Leibhéal 2 mar aon le Teastas Sábháilteachta agus Tarrthála ar abhainn a sholáthar ó Canoe Ireland. Bhí dáréag ó Ionad Ógtheagmhála na Ceapaí páirteach ar an gclár seo.


“Níor shíl mé go mbeadh ar mo chumas é a dhéanamh. Iompaíodh mé bun os cionn faoi dhó ag an tús agus bhíos scílithe. Bhí an-sceon i gceist le dul bun os cionn. D’éirigh mé an-neirbhíseach. Caithfidh tú a chur ar do chumas féin a bheith deas suaimhneach. Ag an deireadh, bhí muinín agam agus mé ag dul faoi uisce. Más féidir liom teacht amach as mo chadhc faoi uisce, is féidir liom aon ní a shárú. Go hiondúil ní bhíonn an taom scíle ach i mo cheann, ach fíorscéal a bhíonn ann nuair a bhíonn tú amuigh ansin. Is féidir leis an gcurachadóireacht cuidiú le haon rud; tú a choimeád sláintiúil, do chloigeann a choimeád soiléir, imní a láimhseáil. Fear nua ar fad a bhíonn ionat tar éis deich gciliméadar a thaisteal i gcadhc.” - Richie Nolan, Rannpháirtí Ógtheagmhála