background image

Momentum

Momentum

Valerie Clail Momentum


Chríochnaigh Valerie Clail, sa phictiúr thuas, an clár Turasóireachta agus Fáilteachais - Cúrsa Iar-Ardteistiméireachta an Chábháin atá mar chuid de Momentum.


“Rinne mé an cúrsa le hInstitiúid CPL anuraidh agus ó shin i leith d’éirigh go geall le rudaí – nuair a bhí an cúrsa críochnaithe tugadh deis dom príntíseacht a dhéanamh le Flexsource Solutionsagus ní rabhas ann ach 5 mhí nuair a tugadh post buan dom a thaitníonn go rímhór liom – tá baint dhíreach aige seo leis an gcúrsa a rinne mé in Institiúid CPL ina raibh oiliúnóirí den scoth, cúrsa ábhartha don tionscail mar aon leis an sár-mheantóireacht a chuir mo chomhairleoir réigiúnach ar fáil dom le linn an chúrsa – mile buíochas d’Institiúid CPL” - Valerie Clail, Rannpháirtí Momentum