site-logo site-logo site-logo
background image

Tuairisciú

Tuarascálacha Bliantúla um Fheidhmiú

Éilíonn Rialacháin an AE go ndéanfadh Údarás Bainistíochta gach Clár Oibriúcháin Tuarascáil Bhliantúil um Fheidhmiú (TBF) a sholáthar do Choimisiún na hEorpa.  Tá fáil sna tuarascálacha seo ar na sonraí a bhaineann leis an dul chun cinn fisiciúil agus airgeadais a tharla sa bhliain lena mbaineann an tuarascáil.

Cuireann an tÚB Achoimre na Saoránach ar fáil do gach TBF don Chlár um Infhostaitheacht, Ionchuimsiú agus Foghlaim 2014-2020. Is féidir iad seo a íoslódáil thíos:

  1. Achoimre na Saoránach ar Thuarascáil Bhliantúil um Fheidhmiú 2014-2015
  2. Annual Implementation Report 2014-2015
  3. Achoimre na Saoránach ar Thuarascáil Bhliantúil um Fheidhmiú 2016
  4. Annual Implementation Report 2016
  5. Achoimre na Saoránach ar Thuarascáil Bhliantúil um Fheidhmiú 2017
  6. Annual Implementation Report 2017
  7. Achoimre na Saoránach ar Thuarascáil Bhliantúil um Fheidhmiú 2018