site-logo site-logo site-logo
background image

Plean Meastóireachta

Plean Meastóireachta

D’ullmhaigh Údarás Bainistíochta (ÚB) an CTSF Plean Meastóireachta do Chlár um Infhostaitheacht, Ionchuimsiú agus Foghlaim (PEIL) 2014-2020 i gcomhréir leis na riachtanais rialála ábhartha agus tá faomhadh aige seo ó Choiste Monatóireachta an Chláir.   

 

Plean Meastóireachta PEIL Bealtaine 2018