site-logo site-logo site-logo
background image

Eolas

Forléargas

Mar aon leis na Rialacháin; cuireann an Coimisiún Eorpach, an Roinn Caiteachais Phoiblí & Athchóirithe agus Údarás Bainistíochta CSE treoir ar fáil do bhainistíocht iontaofa Chistí Struchtúrtha & Infheistíochta na hEorpa.