site-logo site-logo site-logo

Ráiteas Rochtana

Ár nAidhm

Tá Ciste Sóisialta na hEorpa, Éire, tiomanta don eolas atá ar an láithrean gréasáin seo a bheith ar fáil don uile dhuine, beag beann ar chumas. Chuige sin, tá ár láithreán gréasáin deartha againn de réir na dtreoirlínte mar atá in W3C (Feadhnacht an Ghréasáin Domhanda).

Tá sé mar aidhm againn Leibhéal Dúbailte-A de Threoirlínte Ábhar Inrochtana Gréasáin W3C 1.0. a chomhlíonadh. Mar aon leis sin, tá roinnt pointí seiceála Trí-A curtha san áireamh againn chun rochtain an láithreáin ghréasáin seo a fheabhsú.

Leanfaimid i gcónaí ar rochtain an láithreáin seo a mhonatóireacht agus a fheabhsú. Beidh dianmhonatóireacht á dhéanamh againn freisin ar fhorbairtí agus ar athruithe maidir le barrchleachtas do threoirlínte rochtana agus do láithréan gréasáin ginearálta.

Ár Láithreán

Tá an láithreán gréasáin leagtha amach ar bhealach a bheidh éasca a leanúint. Tá a lán bealaí chun an t-eolas a bheidh á lorg agat a fháil, tríd an láithreáin nó ar an saoráid chuardaigh. Is féidir na leathanaigh a íoslódáil go tapa, is cuma an leathanbhanda nó móideim a bhíonn in úsáid agat. Muna dtacaíonn do bhrabhsálaí no do ghléas brabhsála le Cascading Style Sheets (CSS), is féidir fós an t-eolas ar gach leathanach a léamh. Féadfaidh tú an chlómhéid a athrú gan dua trí úsáid a bhaint as do bhrabhsálaí nó trí úsáid a bhaint as na cnaipí do mhéid an téacs, atá ag barr gach leathanaigh. (Bain úsáid as an roghachlár Cabhair ar do bhrabhsálaí le foghlaim conas méid an téacs a ionramháil.)

Eolas Uainn

Gaeilge

Information on the website will be available through the Irish Language in the coming months. This is in keeping with our commitments set out in the Department’s of Education and Skills Scheme under section 15 of the Official Languages Act 2003.

Formáid na nDoiciméad

Tá a lán de na doiciméid atá againn ar fáil i bhformáid pdf. D’fhéadfadh go mbeadh ort Adobe Acrobat Reader software saor in aisce a íoslódáil agus a shuiteáil chun na doiciméid seo a rochtain.

Má bhíonn aon deacracht agat doiciméid atá foilsithe ar an suíomh seo a íoslódáil nó a rochtain, déan teagmháil le do thoil le Peil@education.gov.ie.

Teagmhálacha Rochtana

Munar féidir leat aon eolas atá ar an láithreán seo a rochtain go hiomlán, déan teagmháil le Peil@education.gov.ie.