site-logo site-logo site-logo

CSE in Éirinn

Is é Ciste Sóisialta na hEorpa an phríomhionstraim airgeadais de chuid an Aontais Eorpaigh chun cabhrú le daoine atá ag lorg fostaíochta trí infheistíocht a dhéanamh in oideachas, i scileanna agus i dtacaíocht fostaíochta.

SummaryImageAltTag

CEISTEANNA COITIANTA

Cad is CSE ann? Conas is féidir liom leas a bhaint as deontas? Conas atá CSE ceangailte le Cistí Struchtúracha an AE? LÉIGH TUILLEADH

READ MORE

Participant Stories