site-logo site-logo site-logo

CSE in Éirinn

Is é Ciste Sóisialta na hEorpa príomhuirlis airgeadais an Aontais Eorpaigh chun cuidiú le daoine a bhíonn ag lorg fostaíochta trí infheistiú in oideachas, scileanna agus tacaíocht fostaíochta.

Tuilleadh Eolais faoi CSE in Éirinn

SummaryImageAltTag

PEIL 2014-2020

An Clár um Infhostaitheacht, Cuimsiú agus Foghlaim CSE 2014-2020.

EOLAS BREISE
SummaryImageAltTag

CAD A BHÍONN Á MHAOINIÚ AGAINN?

Forléargas ar na scéimeanna atá comh-mhaoinithe ag Ciste Sóisialta na hEorpa.

EOLAS BREISE
SummaryImageAltTag

DO BHAILL AMHÁIN

An Coiste Monatóireachta ar Chlár Oibriúcháin CSE.

EOLAS BREISE

Participant Stories